Målet är att ta bort ! @ MED DK4RSM

~ [www.DK4RSM.info ~ www.HamRadioCase.DK4RSM.info] ~

Överföring & Absorption av harmoniska genererade bärare signaler i tid göras åtskillnad mellan perioden, de är väsentliga för överföring av signaler !

Ham Radio webbplats @ med DK4RSM

Meddelande om banden amatörradio

Notfunkkoffer_04_DK4RSM

Akut radio fallet @ med DK4RSM efter revidering

Kommentarer är stängda.