Ο στόχος είναι να καταργήσετε ! @ ΜΕ DK4RSM

~ [www.DK4RSM.info ~ www.HamRadioCase.DK4RSM.info] ~

Μετάδοση & Απορρόφηση των αρμονικών που παράγεται μεταφορέα σήματα εγκαίρως διαφοροποιείται περίοδο, έχουν ουσιώδη σημασία για τη μετάδοση των σημάτων !

Ζαμπόν ραδιόφωνο Web site @ με DK4RSM

Ανακοίνωση σχετικά με τις ζώνες Ραδιοερασιτεχνισμός

Notfunkkoffer_04_DK4RSM

Περίπτωση έκτακτης ανάγκης ραδιοφωνικός @ με DK4RSM μετά από αναθεώρηση

Σχόλια είναι κλειστά.